REGULAMIN OGÓLNY

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Portal Gavran.

2. Spis nagród umieszczony jest na stronie konkursowej.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób z wyłączeniem współtwórców Portali Gavran oraz Thorn, a także członków najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

5. Konkurs odbywa się w terminie określonym na stronie konkursowej. Liczone są tylko zgłoszenia, które nadejdą do Organizatora w czasie trwania konkursu.

6. W przypadku, gdy w pracy zostały wykorzystane jakiekolwiek elementy pochodzące z Internetu, Organizator będzie kwalifikować do konkursu jedynie te zgłoszenia, w których wykorzystano obrazy autorstwa własnego oraz własnego z wykorzystaniem obrazów udostępnionych w sieci na zasadzie otwartej bądź wolnej licencji.

7. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres [email protected]. W treści wiadomości należy również podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Brak którejś z tych informacji może być podstawą do zdyskwalifikowania odpowiedzi. Ponadto nagrody wysyłane będą jedynie pod adresy znajdujące się na terytorium Polski.

8. Z jednego lokalu mieszkaniowego przyjmujemy tylko jedno zgłoszenie do każdego konkursu. W przypadku podejrzenia, że Uczestnik wysłał zgłoszenie z różnych adresów, Redakcja ma prawo usunąć takie zgłoszenia, a Uczestnika dożywotnio zdyskwalifikować.

9. Dane uczestników są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby konkursu, nie będą archiwizowane. Każdy ze Zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie Portalu Gavran.

10. Portal Gavran nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych danych adresowych.

11. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia konkursu. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 30 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia bądź zaginięcie przesyłki wynikające z działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku, gdy nagroda wysyłana jest bezpośrednio przez fundatora nagród, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę i czas wysyłki oraz wszelkie zdarzenia losowe wynikające z tego faktu.

12. Żadna nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przełożenia lub odwołania konkursu.

14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

16. Udział w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

Subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

[…] do konkursu jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU. Wszelkie próby jego łamania będą karane […]

 
trackback

[…] Udział w konkursie oznacza akceptację REGULAMINU. […]